Projects

Print

Projekt Infrastrukturen UB - 2017

Projektet ska säkerställa att en dokumenterad informationsstruktur finns etablerad i verksamheten som möjliggör att alla medarbetare vid biblioteket har tillgång till den information som de behöver för att kunna lösa sina vardagliga arbetsuppgifter. Informationsstrukturen omfattar gemensamma e-postflöden, gemensamma dokumentdelningsytor, rutiner för vidarebefordran av särskilda frågor från informationsdisk till specifika mottagare inom biblioteket samt eventuell informations- och kunskapsdelning via bloggar och gemensamma kalendrar med tillhörande riktlinjer för användandet.

Tidsplan

Projektet inleddes i april 2017 och avslutades januari 2018.

Projektgrupp

Renee Abrahamsson, Preschilla Helin Johansson, Lars Johansson, Mikael Reberg (projektledare), Mattias Sjöqvist, Johanna Österåker.


Projekt Nytt bibliotekssystem

Det övergripande målet med projektet är att UB inom en överskådlig framtid (ca 2 år) ska ha en ny systemlösning i drift. I första hand ett bibliotekssystem som ersätter nuvarande Aleph, men lösningen kan bestå i ett helhetskoncept från en leverantör eller av flera samverkande delsystem från olika leverantörer, kommersiella eller open source.

Projektets delar
Projektet kan delas in i två faser med varsina delmål. Första fasen är den utredande delen vars mål är en kravspecifikation för ny systemlösning. Därefter följer implementeringsfasen vars mål är att ha ett nytt system i drift.

Tidsplan

2017-

Projektgrupp

Lill Furudahl, Oskar Hammargren, Lars Johansson, Marie Rönnlund, Torun Sundström (Projektledare) och Lars Våge.

Projektsida - Nytt bibliotekssystem