Pedagogisk Inspirationsdag 2016

Print

Inspelade presentationer vid Pedagogisk inspirationsdag 2016

Föreläsningarna är inspelade i Fälldinsalen, Mittuniversitetet Campus Sundsvall

Introduktion av Pedagogisk inspirationsdag


Laura Brander, Universitetspedagogisk utvecklare, Avdelningschef Utbildningsnära tjänster (UNT)

Erfarenheter av Flipped Classroom som undervisningsmetod


Anna Longueville, Universitetsadjunkt,
Avdelningen för Ekoteknik och hållbart byggande (EHB)

Kollaboration på distans - hur kan man skapa en aktiv lärmiljö i distanskurser?


Erik Öberg, Universitetsadjunkt,
Avdelningen för Data- och systemvetenskap (DSV)

Att vända en trend och förändra en tradition


Bengt Malmros, universitetsadjunkt Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL),
Institutionen för kostvetenskap, Umeå universitet

Teaching in a Classroom för Active Learning


Carolyn Samuel, Master of Education,
The Mcgill Writing Centre, McGill University