Databasutbud 2018

Skriv ut

Förändringar i databasutbudet 2018

Efter årsskiftet sker några förändringar i bibliotekets utbud av databaser och e-resurser. Vi avslutar abonnemangen på företags- och juridikdatabaserna från Infotorg. För företagsinformation (nyckeltal, årsredovisningar, befattningar osv) har vi istället Retriever Business och för juridiskt material (lagtexter, förarbeten, domar och juridiska nyheter) hänvisar vi till Zeteo.

Andra databaser som försvinner ur databaslistan är Paperbase pga låg användning och Svenska skrivregler pga tekniska problem samt att onlineversionen inte uppdaterats till nya upplagan.

Nytillkomna

Retriever Business

Avslutas efter årsskiftet

Infotorg Företag

Infotorg Juridik

Paperbase