Databasnyheter 2017

Skriv ut

Förändringar i bibliotekets utbud av databaser och e-resurser 2017

 

Följande databaser har sagts upp och utgår ur vårt utbud:

Biological sciences

Entrepreneurial Studies Source Motsvarande innehåll kan istället sökas i den utökade databasen Business Source Ultimate.

IOS Press

Proquest Dissertations & Theses

Zeteo  Rättsinformation som rättspraxis, lagar och förarbeten kan istället sökas i databasen InfoTorg - Juridik

 

Förändringar i befintliga databaser:

Business Source Premier uppgraderas till Business Source Ultimate vilket ger betydligt mer fulltext och fler företags- och branschanalyser m.m.

Communication Source ersätts med Communication Abstracts som är en bibliografisk databas med samma ämnesinriktning och med länkar till fulltexter i andra databaser och tidskrifter.

Branschnyckeltal från SCB är numera fritt tillgänglig på SCB:s webbplats.

Web of Science ändrar sitt utbud av deldatabaser, vilket bl.a. innebär att Essential Science Indicators (ESI) samt Journal Citation Reports (JCR) får ett nytt sökgränssnitt.