Databaser och e-resurser 2019

Skriv ut

Förändringar i utbudet av databaser och e-resurser 2019

Från 1 januari 2019 sker föjande förändringar i bibliotekets utbud av databaser och e-resurser:

Nytillkomna

 

ATLA religion database
Brepolis (historia)
DeGruyter Journals

Avslutade

 

Global grant motsvarar inte UB:s huvudsakliga uppdrag att tillhandahålla vetenskapliga texter och material för studier och forskning.Finns tillgänglig via kommunbiblioteken.
SafariTech (e-bokssamling) avslutas pga låg användning samt förändringar i tjänsten som föranlett en stor prishöjning.
Nordic collection (e-bokssamling) avslutas pga mycket låg användning och svag utveckling av innehållet.

Övriga förändringar

 

E-böcker från MIT Press och Wiley IEEE: 2019 års samlingar läggs till allteftersom de ges ut, tillgängliga via IEEE-plattformen.

Oxford Scholarship online: Cirka 7500 titlar kommer att vara tillgängliga via Primo under hela 2019, därefter behåller vi ett urval av titlarna som motsvarar värdet av pengarna vi satt in (så kallat evidensbaserat inköp).

Zeteo: Vi lägger till ett urval lagkommentarer till bastjänsten i Zeteo samt avslutar nyhetstjänsten.
De lagkommentarerna som läggs till är:

Diskrimineringslagen
Offentlig arbetsrätt
Avtalslagen
Köplagen
Förvaltningslagen
Förvaltningsprocesslagen
Grundlagarna
Kommunallagen Lagen om offentlig upphandling
Offentlighets- och sekretesslagen
Inkomstskattelagen
Nya sociallagarna

JSTOR 396 nya tidskriftstitlar tillkommer.

Business Source Ultimate ersätts med Business Source Complete

Literary Reference Center Plus ersätts med Literary Reference Center