Databaser A-Ö

Skriv ut

Databaser

Du som är student eller personal på Mittuniversitetet kan söka i databaserna både på campus och hemifrån.
Läs mer om åtkomst till databaserna.

För databaser inom ditt ämne se Ämnesguider.

Academic Search Elite
Fulltextdatabas inom olika ämnen.
App för iPhone / iPad till Academic Search Elite
App för Android till Academic Search Elite
ACM Portal
Databas inom IT och programmering
ACS Publications
Kemi - tidskrifter i fulltext
Agricola
Jordbruk, livsmedel, skog och trä
AIP (American Institute of Physics)
Fysik. Tidskrifter i Fulltext
Amed
Databas inom fysioterapi och alternativmedicin
American Doctoral Dissertations, 1933 - 1955
Avhandlingar från amerikanska universitet i fulltext mellan åren 1933-1955.
App för iPhone / iPad till American Doctoral Dissertations, 1933 - 1955
App för Android till American Doctoral Dissertations, 1933 - 1955
APS (American Physical Society)
Fysik. Tidskrifter i fulltext
Arbline
Databas inom arbetsmiljö och arbetsliv
Artikelsök
Allmän databas som täcker svenska tidningar och tidskrifter
Arts and Humanities Citation Index (AHCI)
Databas inom humaniora med artikel- och proceedingsreferenser, länkar till eventuell fulltext samt citeringsindex.
bab.la Lexikon
Lexikon med ett flertal olika språk
Bibliotekets katalog - MIMA
Mittuniversitetets bibliotekskatalog
Bibliotekets katalog - MIMA MOBIL
Mittuniversitetets bibliotekskatalog för mobiltelefoner
BMJ Journals
Omvårdnad och medicin
App för iPhone / iPad till BMJ Journals
Bothnica
Allmän databas med norrländskt material
Branschnyckeltal från SCB
 
Brill Online Books and Journals
Fulltext från 140 tidskrifter
BULB - Barn- och ungdomslitteraturbibliografin
En bibliografi över svenskt och utländskt material, både böcker och artiklar, om barn- och ungdomslitteratur.
Business Source Ultimate via EBSCO
Fulltextdatabas inom företagsekonomi och nationalekonomi
App för iPhone / iPad till Business Source Ultimate via EBSCO
App för Android till Business Source Ultimate via EBSCO
Byggdoks kunskapsbank 1966-2006
Referensdatabas inom byggområdet.
Cambridge Core
E-böcker och tidskrifter i fulltext utgivna av Cambridge University Press
Cinahl med fulltext via EBSCO
Databas inom omvårdnad
App för iPhone / iPad till Cinahl med fulltext via EBSCO
App för Android till Cinahl med fulltext via EBSCO
Cochrane Library
En samling av databaser inom evidensbaserad klinisk medicin
Collins Dictionaries
Ordlista på engelska, franska, tyska, spanska och italienska.
Communication Abstracts via EBSCO
Innehåller fulltexter som inte finns i andra EBSCO-databaser
App för iPhone / iPad till Communication Source via EBSCO
App för Android till Communication Source via EBSCO
Conference Proceedings Citation Index (ISI-Proceedings)
Referenser över konferenstryck
Dawsonera
E-böcker
DBLP Computer Science Bibliography
Här söker du i större datavetenskapliga tidskrifter och konferenstryck
DiVA - Digitala Vetenskapliga Arkivet
Avhandlingar och uppsatser i fulltext.
DiVA - Mittuniversitetets publikationer i Digitala Vetenskapliga Arkivet
Mittuniversitetets avhandlingar och uppsatser i fulltext.
DOAJ - Directory of Open Access Journal
Referenser till gratis vetenskapliga och kvalitetsgranskade fulltexttidskrifter.
E-nav SIS-standarder
Standarder i fulltext
Ebook Central (Ebrary)
E-böcker inom alla ämnesområden
EBSCOhost eBook collection
E-böcker inom de flesta ämnen via EBSCO
App för iPhone / iPad till EBSCOhost eBook collection
App för Android till EBSCOhost eBook collection
EconLit
Databas inom ekonomi.
App för iPhone / iPad till EconLit
App för Android till EconLit
Ediffah
Forskningsbibliotekens arkiv- och handskriftssamlingar
ELSA
Svenska barnboksinstitutets katalog
Emerald
Fulltext, multidisciplinär, främst ekonomi och marknadsföring.
Entrepreneurial Studies Source
OBS! abonnemanget har upphört. Använd Business Source Ultimate istället
Eric via EBSCO
Databas inom utbildningsvetenskap
App för iPhone / iPad till Eric via EBSCO
App för Android till Eric via EBSCO
Eric via ProQuest
Databas inom utbildningsvetenskap.
Essential Science Indicators (ESI)
ESI är ett analysverktyg som kan användas för att få fram rankinglistor över akademisk verksamhet
ETDEWEB World Energy Base
Databas inom olika aspekter av energiområdet.
Ethnologue: languages of the world
En bibliografi över världens 6 912 kända språk
EU Bookshop
Europeiska unionens publikationer sedan 1952 fritt tillgängliga
EurLex
EU:s portal till databaser inom EU-rätt.
European Views of the Americas: 1493 to 1750
Bibliografisk databas med europeiskt material som anknyter till den amerikanska kontinenten.
EUROSTAT
Europeiska unionens och ansökarländernas officiella statistik.
Finna - databasen över forskning i svenskan i Finland
Databas över språkvetenskaplig forskning om svenska som modersmål i Finland.
Folke Bernadottesamlingarna
Dokumentation från Sveriges deltagande i fredsinsatser. För användning hemifrån krävs inloggning kontakta biblioteket.
Gale Virtual Reference Library
Uppslagsverk inom historia, litteratur, samhällsvetenskap, sociologi, teknik, utbildning samt vård- och hälsovetenskap.
GENA (GENusAvhandlingar)
Referenser till svenska doktorsavhandlingar inom kvinno-, mans- och genusforskning.
Gender Studies Database
Referensdatabas inom genusforskning.
Geodataportalen
Digitala kartor
GlobalGrant (Stora Fondboken)
Faktadatabas med information om stipendier och fonder.
Google Scholar
Litteratur inom vetenskaplig forskning.
GreenFILE
Referensdatabas inom ekologi och miljö.
Historical Abstracts
Referensdatabas inom historia.
HUDOC - Europadomstolens databas
Rättsfall från Europadomstolen (Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna).
IEEE Books
E-böcker från IEEE
IEEE/IEE Electronic Library (IEL) via IEEE Xplore
Fulltextdatabas inom teknik, ingenjörsvetenskap och tillämpad fysik.
InformaWorld
Tidskriftsartiklar från Taylor och Francis i fulltext.
Infotorg - Företag (ersätter Affärsdata)
Databas innehållande företagsinformation.
InfoTorg - Juridik
Infotorg Juridik innehåller svensk och europeisk rättsinformation. Klicka på länken Juridik uppe till höger på startsidan.
Ingenta
Allmän referensdatabas inom olika ämnen.
INSPEC
Databas inom fysik, teknik och datavetenskap.
IOS Press
Tidskriftsdatabas med fulltextartiklar inom naturvetenskap, teknik och medicin
Journal Citation Reports, JCR
JCR är ett analysverktyg som kan användas för att få fram rankningslistor över tidskrifter
JP Student social
Utbildningsversion av det juridiska verktyg som används på många kommuner och myndigheter. Databasen ger tillgång till socialjuridikens alla källor och det finns kommentarer och förklaringar till hur olika lagar används och tolkas.
JSTOR
Allmän fulltextdatabas med tidskriftsarkiv.
KVINNSAM
KVINNSAM är en tvärvetenskaplig databas med svenska och utländska genusvetenskapliga referenser ur Göteborgs universitetsbiblioteks bestånd.
Landguiden
Landguiden: länder i fickformat. Länderinformation
Lantmäteriets geodata
Geodata för forskning, utbildning och kulturverksamhet
Lecture Notes in Computer Science (Springer)
E-bokserie inom datavetenskap och informatik. Fulltext.
Legislative Observatory
Europaparlamentets databas för att följa EU:s beslutsprocess
Leisure Tourism
Databas inom turismvetenskap
Library, Information Science & Technology Abstracts
Referensdatabas inom biblioteksvetenskap, bibliometri och informationsförsörjning.
LIBRIS
Sveriges forskningsbiblioteks katalog
Linguistics and Language Behavior Abstracts
Referensdatabas inom ämnet språkvetenskap.
Lippincott Williams & Wilkins Nursing and Health Professions Premier Collection
Tidskrifter i fulltext inom omvårdnad och hälsa.
Literary Reference Center Plus
Omfattande litteraturvetenskaplig referens- och fulltextdatabas.
MathSciNet
Databas inom matematik och datavetenskap
Mediearkivet (Retriever Research)
Fulltext från svenska dagstidningar, tidskrifter, fackpress och telegrambyråer. Databasen har bytt namn till Retriever Research. (Utanför campus: Välj Undantag från säkerhetscertifiering, i pop-up rutan.)
Miljödataportalen
Kartor, data och rapporter om natur och miljö.
MIMA - bibliotekets katalog
Mittuniversitetets bibliotekskatalog
MLA International Bibliography via EBSCO
Databas inom litteratur- och språkvetenskap.
App för iPhone / iPad till MLA International Bibliography via EBSCO
App för Android till MLA International Bibliography via EBSCO
NAD - Nationell arkivdatabas
Sökvägar till arkiv och samlingar i arkivinstitutioner, bibliotek och museer i Sverige.
National Criminology Justice (NCJRS)
Innehåller sammanfattningar av mer än 210 000 kriminalrättsliga, ungdomsrättsliga och drogmissbruksrelaterade dokument.
Nationalencyklopedin
Allmänt uppslagsverk
Norart : norske tidskriftsartiklar
Referenser till artiklar från norska tidskrifter och årsböcker. Även recensioner
Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC)
Skandinavisk forskning inom pedagogik, förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg. Bibliografisk databas.
Nordicom
Databas inom medie- och kommunikationsvetenskap
Nordisk familjebok
Äldre uppslagsverk. Digital faksimilutgåva av 1:a och 2:a utgåvan, 1876-1926.
Norsk Samisk bibliografi
Norsk samisk bibliografi sammanställd av Nasjonalbiblioteket, Rana
Open Access, longitudinella databaser
Linköpings universitet E-Press producerar databaser som innehåller material för forskning.
Ord.se - Norstedts engelska ord
Engelsk - svenskt och svenskt - engelskt lexikon.
OTseeker (Occupational Therapy)
Evidensbaserad referensdatabas inom arbetsterapi
Oxford English Dictionary
Ordbok över engelska språket
Oxford Journals
Elektroniska tidskrifter i fulltext. Äldre material endast med sammanfattning
Oxford Reference Online
Databas med material från över 100 av Oxfords uppslagsverk inom de flesta ämnesområden
Palgrave Connect
E-böcker inom pedagogik, kommunikation och politik.
Paperbase
Referensdatabas inom papper, pappersmassa, pappersindustri, förpackningar och förpackningsindustri samt tryckning och bildbehandling
PEDro (the Physiotherapy Evidence Database)
Evidensbaserad referensdatabas inom fysioterapi (sjukgymnastik)
Physical Education Index
Referensdatabas med sammanfattningar inom idrottspedagogik, träning och idrottsmedicin
PILOTS
Referensdatabas inom mental hälsa med särskild inriktning på posttraumatisk stressyndrom.
PreLex
Europeiska kommissionens databas om de interinstitutionella förfarandena i beslutsprocessen.
Primo
Sök bland digitala och tryckta medier som biblioteket har tillgång till
ProQuest Psychology
Databaser inom psykologi.
ProQuest Social Sciences
Databaser inom samhällsvetenskap/beteendevetenskap.
PsycArticles
Tidskrifter i fulltext inom ämnet psykologi.
PsycInfo
Databas inom psykologi
Pubmed (Medline)
Databas inom medicin. Delvis fulltext
Mobilversion av Pubmed (Medline)
App för iPhone / iPad till Pubmed (Medline)
App för Android till Pubmed (Medline)
RAPID
Pressmeddelanden från Europeiska unionens institutioner
Reaxys
Den innehåller information om kemiska egenskaper, reaktioner och strukturer, litteraturreferenser och patentinformation
Retriever Research/Mediearkivet
Fulltext från svenska dagstidningar, tidskrifter, fackpress och telegrambyråer. Tidigare namn: Mediearkivet. (Utanför campus: Välj Undantag från säkerhetscertifiering, i pop-up rutan.)
Riksdagen Dokument
Riksdagens fulltextdatabas över juridik och samhällsvetenskap
Rikstermbanken
Termer och begrepp från ett stort antal ämnesområden.
Safari Books Online
E-böcker inom bland annat datavetenskap
SAGE Knowledge
E-boksplattform inom samhällsvetenskap.
SAGE Premier
Fulltext, multidisciplinär.
SCB - Statistiskdatabasen
Sveriges officiella statistik
Science Citation Index Expanded (SCIE)
Bibliografiska referenser samt citeringsindex inom naturvetenskap, teknik och medicin.
ScienceDirect
Fulltextdatabas inom naturvetenskap, medicin, teknik och samhällsvetenskap
Scifinder Scholar med Chemical Abstracts
Databas inom kemi och angränsande ämnen
SCOPUS
Bibliografisk och citeringar, multidisciplinär.
SIS-standarder (E-nav)
Standarder i fulltext
Social Sciences Citation Index (SSCI)
Samhällsvetenskapliga discipliner.
Social Services Abstracts
Bibliografiska referenser inom ämnet socialt arbete och relaterade ämnesområden.
Sociological Abstracts
Bibliografiska referenser inom sociologi och relaterade discipliner.
Sondera
Samsökning i LIBRIS, NAD och Svensk mediedatabas.
SPIE Digital Library
Optik och fotonik tillämpad forskning.
SportDiscus via EBSCO
Sport, idrottsmedicin, träningsfysiologi och biomekanik.
App för iPhone / iPad till SportDiscus via EBSCO
App för Android till SportDiscus via EBSCO
SpringerLink
Fulltextdatabas inom naturvetenskap, teknik och medicin.
App för iPhone / iPad till SpringerLink
App för Android till SpringerLink
Språkbanken
Språkresurser, korpusar och lexikon.
Statens offentliga utredningar (SOU) 1922-2016
​​Fritextsökning. Materialet består av Kungliga bibliotekets (KB) inskannade SOUer från 1922 - 1996 samt Riksdagens öppna data 1997 - 2016 (till 2016:30).
SVAR digitala forskarsalen
Digitalt arkivmaterial.
SVEA
Svenska domstolsavgöranden i samerättsliga frågor.
SveMed+
Referenser inom ämnena medicin, hälsovetenskap och omvårdnad.
Svensk etnologisk bibliografi
Referenser till monografier och artiklar inom ämnet svensk etnologi och folkloristik samt till recensioner av svenska etnologiska avhandlingar.
Svensk folkbildningsbibliografi
Referenser till litteratur om svensk folkbildning 1850-1950.
Svensk historisk bibliografi
Referenser till litteratur om svensk historia 1771-2010.
Svensk litteraturvetenskaplig bibliografi
Verk om svenska och svenskspråkiga författare samt litteraturteori publicerad i Sverige.
Svensk medicinalhistorisk bibliografi (Medorg)
Referenser till artiklar, utredningar, betänkanden m.m. inom svenskt medicinalväsen.
Svensk MeSH
Kontrollerade termer som används för sökning i biomedicinska tidskrifter.
Svensk samisk bibliografi
Svenskutgiven litteratur om samer och samisk kultur, samt litteratur av samer och på samiska.
Svensk-engelsk ordbok från högskoleverket
Översättningar av ord och begrepp inom högskolesektorn.
Svenska Akademiens Ordlista (SAOL)
Ordlista över svenska språket.
Appar till Svenska Akademiens Ordlista (SAOL)
Svenska dagstidningar
Digitaliserade svenska dagstidningar. Tidningar som är publicerade 1900 eller tidigare är fritt tillgängliga. Tidningar publicerade från och med 1901 kan endast läsas på Kungliga biblioteket, Stockholm.
Svenska skrivregler
Digital utgåva av Svenska skrivregler, tredje upplagan. (OBS! För närvarande inte tillgänglig utanför campus)
Svenskt biografiskt lexikon (SBL)
Personhistoriskt lexikon.
Mobilversion av Svenskt biografiskt lexikon (SBL)
App för iPhone / iPad till Svenskt biografiskt lexikon (SBL)
Svenskt pressregister (SVEP)
Bibliografiska referenser till dagstidningsartiklar 1904-06
SwePub
Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten, artiklar, konferensbidrag och avhandlingar m.m.
Synonymord.se
 
Taylor & Francis Online Journals
Fulltextdatabas.
Teacher Reference Center
Referensdatabas inom utbildningsvetenskap.
TED
Tenders Electronic Daily (TED) innehåller upphandlingsärenden inom EU.
The Collection of Computer Science Bibliographies
Databas med en samling av bibliografier inom datavetenskaperna
Tidskrifter
Tidskrifter som biblioteket prenumererar på.
tyda.se
Svensk-engelskt och engelsk-svenskt lexikon.
UlrichsWeb.com
Bibliografisk förlagsinformation.
Uppsök
Examensarbeten och uppsatser i fulltext.
UR access
Utbildningsradions arkiv med radio- och TV-program.
US Patent Full-Text and Full-Page Image Databases
Patentdatabas med fulltext
Vitalis
Vitterhetsakademins biblioteks katalog
Web of Science
Gemensam ingång till databaserna: Arts and Humanities Citation Index, Science Citation Index Expanded och Social Science Citation Index.
Wikipedia
Ett uppslagsverk som alla kan redigera.
Wiley Online Library
Fulltextdatabas inom naturvetenskap, medicin, humaniora och samhällsvetenskap.
Worldwide Political Science Abstracts
Referensdatabas inom statsvetenskap.
Woxikon
Ordbok på flera språk
Zeteo
OBS! Abonnemanget är avslutat använd InfoTorg - Juridik istället.