Biblioteksrådet

Skriv ut

Biblioteksrådet

Biblioteksrådet är ett rådgivande organ till rektor, med uppgift att behandla frågor om bibliotekets långsiktiga utveckling och vägval.

Biblioteksrådets protokoll (kräver inloggning)

Rådet har följande sammansättning:

Representanter från fakulteterna

Hans-Erik Nilsson, NMT, ordförande
Christina Amcoff Nyström, NMT
Håkan Edlund, NMT
Ersättare: Kristina Brink, NMT

Örjan Sundin, HUV
Erika Schagatay, HUV
Ersättare: Roland Anrup, HUV

Studentrepresentant

Caroline Vendle, studentkåren Sundsvall

Linus Theorell, studentkåren Östersund

Doktorandrepresentant

vakant

Representanter från biblioteket

Morgan Palmqvist, överbibliotekarie
Cathrine Berggren, biträdande överbibliotekarie, tf avdelningschef SOK
Britt-Marie Sohlström, avdelningschef FNT
Lena Karlsson, tf avdelningschef UNT
Torun Sundström, avdelningschef VIF