Beställ talböcker

Skriv ut

Beställ talböcker Beställ talböcker

Nyinläsning - beställa böcker som inte finns i Legimus. Obligatorisk kurslitteratur som inte finns i Legimus kan du få inläst. Det tar 6-12 veckor. Du behöver uppge personnummer vid beställning. Läs mer om produktion av kurslitteratur på Legimus webbplats.

Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.