Beställ en bok

Skriv ut

Beställ en bok Beställ en bok

Personal och studenter vid universitetet kan lämna inköpsförslag på böcker och tidskrifter som saknas vid Mittuniversitetets bibliotek. Vi lånar även in material från andra bibliotek. Vill du beställa en tidskriftsartikel eller ett kapitel ur en bok använd formuläret ”Beställ en artikel”.

Kontaktuppgifter

Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.

Du som tillhör DPC i Örnsköldsvik välj bibliotek Sundsvall

Fakta om boken

Det här fältet är obligatoriskt.