Beställ en artikel

Skriv ut

Beställ en artikel/ett kapitel ur en bok som inte finns på Mittuniversitetet Beställ en artikel/ett kapitel ur en bok som inte finns på Mittuniversitetet

Observera att artikelbeställningen är bindande, du köper kopiorna. 50kr/artikel.

Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.

En artikelkopia får du behålla och du betalar alltid för den. (Ingen kostnad för personal vid MIUN)

Fakta om artikeln

Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.