Beställ en artikel

Skriv ut

Beställ en artikel som inte finns på Mittuniversitetet Beställ en artikel som inte finns på Mittuniversitetet

Observera att artikelbeställningen är bindande, du köper kopiorna (också om det är ifrån en bok).

Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.

En artikelkopia får du behålla och du betalar alltid för den. (Ingen kostnad för personal vid MIUN)

Fakta om artikeln

Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.