Åtkomst till databaser och e-böcker

Skriv ut

Utanför campus

Du som studerar eller är anställd vid Mittuniversitetet kan nå vårt elektroniska material också från din dator hemifrån eller från andra datorer utanför Mittuniversitetets campus.

Inloggning via bibliotekets webbplats

Använd de länkar till e-tidskrifter, databaser och e-böcker som finns på bibliotekets webbplats. I dessa länkar finns en inbyggd inloggningsfunktion för anställda och studenter vid Mittuniversitetet. Du använder användarid och lösenord från ditt studentportalskonto. Om det inte fungerar kontaktar du helpdesk.

Har du problem med ditt studentportalskonto?

Du som inte kommer ihåg ditt lösenord eller aldrig har aktiverat inloggningen till ditt studentportalskonto: kontakta helpdesk.

På campus

På Mittuniversitets nätverk når du samtliga bibliotekets databaser utan att logga in. På nätverket är du till exempel när du använder en dator i biblioteket eller i en datasal eller på ett tjänsterum.

Felanmälan e-resurser

Meddela oss om du har problem med åtkomst till en tidskrift, e-bok eller databas.